Svastikos sindromas arba kitaip’ kai matom tai ko nėra’

Ta proga,jog pasaulis 21jame amžiuje besididžiuodamas skelbia laisvos nuomonės triumfą ir skatina ja naudotis, nusprendžiau ir aš išreikšt savo kiek „kuklią“ nuomonę.Turbūt kyla klausimas apie ką?Aktualiausia būtų kalbėt apie tai kaip prie sovieto buvo geriau(net nesvarbu,kad prie sovieto nebuvot gimę,vis tiek atminkit,jum prie sovieto buvo geriau)arba net pakalbėt apie kažką iš kasdienio gyvenimo aktualijų.Pavyzdžiui aptarti ar Zvonkė iš tikrųjų pasididins papus,o gal net pasvarstyti ar Minedas išleis savo ilgai lauktą autorinį albumą.Tiesa,ypatingai besidomintiems politika,neblogai sueitų ir ‚Kubilius-dėl visko kaltas‘ tema.

Liūdna,bet noriu pakalbėt visai ne apie tai,o apie visišku idiotizmu virtusius pasisakymus tautiškumo tema.Jau savotiška tradicija tapo po kiekvienų Vasario 16tosios eitynių sulaukti skandalingų ir kartais eilinio logiškumo stokojančių pasisakymų apie nacius,hitlerines simbolikas ir t.t. Panašu,kad greit ši tradicija bus tokia pat populiari  kaip pirkt akcijinius kiaušinius  prieš  velykas.

Sudalyvavus šių metų eitynėse man susidarė toks vaizdas,jog visi žygiuojantys buvo laikomi potencialiais kriminalistais,kenkėjais ir neaiškios išvaizdos asmenim,o ne patriotais.Iš šono lydintys policininkai taip pat sudarė vaizdą,jog turim daugiau pareigūnų,nei tų ,kurie nusprendė žygiuoti renginyje.Nusistebėjau,kad dar nebuvo šunų,juk kas būtų buvę jei mes,žygiuojantys,pasirodytume su diktatorium priešaky ?Na taip,sakysit,dar yra kur tobulėt.Neatmetu šios galimybės,galbūt tai įeis į kitų metų projektą.

Ir visai nesvarbu,jog renginyje plėvesavo ir kitų šalių vėliavos,nuotraukose visuomet užfiksuojami tik tariamai pikti skinai su plikėm ar baisiai netolerantiškas mūsų jaunimas.Visai nesvarbu,kad atsiranda net tokių,kurie su ramentais eina ir gieda dainas apie Lietuvą.Aišku,nekaltinu,sunku pamatyt realią situaciją užsidėjus užtamsintus akinius.Viskas blogai čia..ir juk tokia nostalgija.Prie sovieto tikrai  buvo geriau..

Tiesa idiotizmo viršūnė prasideda toli gražu dar ne šičia,o tuomet kai imama mėtytis labai ‚svariais argumentais‘ kaip antai:“Eisenoje buvo gausu svastikų ir kitos nacistinės atributikos“.Pasiskaičius panašių komentarų kyla 2 egzistenciškai svarbūs klausimai:Ar tokių straipsnių autorius bent turi minimalų susivokimą istorijoj ir ar nuo vaikystės nebuvo kankinamas perdėtos baimės sindromo.Kitaip sakant kvailys visad matys tai ką nori matyti,o visi bent kiek protingesni argumentai atsimuš liaudiškai tariant kaip žirniai į sieną.Galima pastebėt,kad dažniausiai tokiom nuomonėm besisvaidantys individai labai dažnai patys jaučias nesaugūs.Lietuviška pagonių simbolika-svastika,patriotinis jaunimas-augantys naciai,matyt greit ir pasisakymas,jog myli Lietuvą bus dviprasmiškas.O  jei meilė per daug kraštutiniška?

Ši situacija man kartais primena situaciją su Petriuku(galit įsivaizduot jum labiau patinkantį vardą).Jei Petriukas jaučias nesaugiai gali užsirakinti namie,išsijungti elektrą ir prisirišt prie radiatoriaus,bet staiga jam ims vaidentis,kad paliko neišjungtą viryklę,pamiršo uždaryti duris ir kaimynas Broniukas iš tos pačios laiptinės norės jį apvogti,o gal net ir nužudyti..

Taip,taip,deja prie sovieto buvo geriau.

Toliau,jau nusibodo girdėt,kaip dažnai tolerastai pasiklysta tarp sąvokų ir  ima giedoti tą pačią dainelę,jog šūkis „Lietuva –Lietuviam“tai aliuzija į kažką išsigimusio ir baisaus.

Čia iškart kyla klausimas kodėl žmonėm taip nepatinka jei vieną simbolinę dieną pagerbiama Lietuva,kurioj ir gyvenam?Gal geriau būtų jei išsidabinę vaivorykšte ir visom įmanomom vėliavom rėktume ne patriotiškus šūkius apie Lietuvą,bet „Europa-jėga“ ar „Mes tokie draugiški  ir tebūnie pašlovintas globalizmas“.Jei klaustumėt kas man iš tiesų nepatinka?tai,jog nukrypstama nuo pačios šios dienos ir šventės esmės.Ji tarsi nustumiama į antrą planą ir puolama agituoti milžinišką tolerancijos stoką ir būtinumą(o gal europiškumą?)Gal tuomet mum ir mūsų istorijos nebereikia?Rašytume sau Europos istoriją ir visi besišypsantys žygiuotume į šviesų rytojų.

Kategorijos: Be kategorijos.